Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Humorens kunst – til latter og utvikling

humorenskunst

Boka, skrevet av Audun Stølås, har som mål å bevisstgjøre deg på de mange mulighetene humoren har til å gi deg en gladere og morsommere hverdag. Boken inneholder øvelser som du kan utføre for å styrke din sans for humor.

Ofte viser det seg at forskjellen på en god og en dårlig dag kan bli avgjort av svært små marginer. Kunsten er å la humoren blomstre på de vanskelige hverdagene. Tenk deg hvordan din hverdag og din arbeidsplass ville kunne oppleves hvis det var litt mer av vennligsinnet og støttende humor! Denne lille boken vil bevisstgjøre deg på de mange mulighetene humoren har til å gi deg en gladere og morsommere hverdag. Den vil ikke minst inspirere deg til å gjøre deg kjent med din sans for humor og ta den i bruk gjennom latter og lek. Nye perspektiver vil kunne avbalansere dagliglivets fortredeligheter. Boken inneholder en rekke øvelser som du kan utføre for å styrke din sans for humor.

Presseomtale:
Under tittelen ”Latterleg god” omtaler Bygdanytt boken slik: ”Informativ, praktiskt(!) og morosam, vert den ein god vegvisar for eigenutvikling på dette, for mange, vanskelege feltet”. ”Morosam lesing er det og”. ”Og apropos humor som medisin: Det kunne kan hende vera ein ide å få boka på resept?”, skriv Bygdanytt.
”Seriøs trening i humor” er tittelen på Aftenpostens omtale av boken. ”Gøy lærebok” er en annen betegnelse” avisen gir.
Jeg tror at vi i Norge har et underskudd av humor. Det er så visst ikke på dette området nordmenn har hentet hjem sine største internasjonale seire, uttaler forfatteren til Aftenposten.

Kr. 98 Portofritt i Norge.

Bestill ved å sende en epost med navn, adresse, telefonnummer og antall ekemplarer til

audun3149@gmail.com

 

 

 

En liten redegjørelse til mulige fremtidige besøkende fra fremmede planeter om livet på Jorden

Av Audun Stølås

Hei!
Velkommen skal dere være til denne planeten, som vi som levde på den, regnet som vår. Vi kalte den for Jorden og betegnet oss selv som jordboere.
La meg først få gratulere dere med å ha nådd fram hit. Det må ha vært en lang og slitsom reise. Det var få av oss som levde på denne planeten som trodde at det var mulig at vesener fra andre planeter noen gang ville kunne komme til Jorden. Da tenkte vi på de lange avstandene i Universet. Og så tenkte vi på de mange ting som måtte være på plass for at liv, og fortrinnsvis intelligent liv, kunne oppstå og utvikle seg på en planet. Ut fra dette var det mange som tenkte at vi mennesker på Jorden var de eneste levende vesener med en viss intellektuell kapasitet i Universet. Men om dette var det delte meninger blant oss. Noen trakk fram det enorme tallet på planer i Universet og mente at noen steder måtte det være intelligent liv. At dere nå har klart å ta dere hit, er meget imponerende. Det må være et resultat av at dere har en stor innsikt i naturen og har nådd et meget høyt teknisk nivå. Når dere nå først er kommet hit, håper jeg at dere kan ta dere tid til å prøve å finne ut av hvordan livet på Jorden har artet seg. Vi vil jo at noen skal vite om oss.
Jeg håper dere ikke tar det ille opp at jeg har omtalt dere som vesener. Det er ikke ondt eller nedsettende ment. Men siden ingen av oss noen gang hadde møtt noen av dere, hadde vi bare vår fantasi å forholde oss til. Der opptrådte dere ofte som små grønne menn.

gronneSlik kunne våre karikaturtegnere fremstille dere som små grønne menn.

Nå har vi endelig mulighet til å få korrigert slike karikerte forestillinger, dersom det da fortsatt er mennesker på Jorden. Jeg vet jo ikke hvilken tilstand planeten vår er i nå, om det er mennesker på den, om det i det hele tatt er liv.
Dersom det skulle vært slik at det eneste levende dere kan se er noen som kryper på bakken på fire bein og har et hardt skjold på ryggen, så er ikke det mennesker. Vi kalte dem skilpadder. Noen av dem er ganske store. De tok livet med ro og levde lenge. Men ikke vær redd. De er ikke farlige. På den annen side er det heller ikke så mange gode grunner for å anstrenge seg for å bli bedre kjent med dem. Det er ikke så mye å få ut av dem. De har ikke, som vi mennesker hadde, språk til å kommunisere med, i hver fall ikke et språk som vi mennesker kunne forstå.

skil Slik ser en skilpadde ut.

MarilynM Slik kunne vi mennesker se ut.

Menneskene var av to ulike typer, eller kjønn som vi kalte det - mann og kvinne. Mennesket på bildet er en kvinne, for øvrig en av de vakreste blant dem som var kjent av folk flest i sin tid.

Det var kanskje akkurat dette med å ha et språk som var det helt spesielle med oss mennesker på Jorden til forskjell fra alt annet i Universet.
Men det skal dere vite at det tok sin tid her på Jorden før den første språklige meddelelse ble formulert og kommunisert. Etter det våre forskere kom frem til, ble Jorden til for 4,6 milliarder år siden. Sammen med de andre planetene i vårt solsystem, ble den dannet av støv og gass som var blitt til overs da Solen ble til. Forskerne har også kommet til at det oppstod liv på denne planeten innen en milliard år etter at den ble dannet. Men det skulle ennå gå lang tid før de første menneskene gjorde sin entre på scenen. Det moderne mennesket, som vi ga navnet Homo sapiens – det tenkende mennesket – fremstod i Afrika for 150.000 – 200.000 år siden. Siden har det spredt seg over hele Jorden. Det første spor vi har funnet av mennesker i Europa, er blitt datert tilbake til for 40.000 år siden.

blue Slik så Jorden ut.

Det blir regnet med at mennesket har utviklet seg fra en stamfar, og stammor, som vi hadde felles med apene. Men på et eller annet tidspunkt utviklet menneskets hjerne seg plutselig formidabelt. Menneskets hjerne kom til å romme rundt 100 milliarder nerveceller og hver enkelt av dem er forbundet med 10.000 andre nerveceller. Selv om ingen skjønner hvordan det skjer, fører dette nettverket av nerveceller til at mennesket er i stand til å tenke, forme tanker i et språk og kommunisere dette til andre mennesker. På toppen av det hele førte det til at mennesket fikk en bevissthet. Denne bevisstheten ga mennesket evne til å reflektere over seg selv. Det kan være bevisst på at det er seg selv til forskjell fra alle andre mennesker. Mennesket ble bevisst på at det skal dø engang. Det fikk evne til å skjelne mellom godt og dårlig, rett og galt, vakkert og stygt, hva som er verdifullt og hva som er verdiløst, hva som er storslått og hva som ikke er det. De religiøse blant oss forlenget dette med en lovprisning til Gud som skaper av alt dette.

Det var ingen som skjønte helt hvordan det var mulig at bevissthet i det hele tatt kunne fremstå av enkle nerveceller når de bare ble mange nok. Noen spurte om den menneskelige bevissthet hadde oppstått ved en tilfeldighet eller en feiltakelse, at det egentlig ikke var meningen at mennesket skulle ha en bevissthet. Hvem sin mening skulle det i tilfellet være? Det ble diskutert om bevisstheten helt og holdent var et resultat at de kjemiske og elektriske aktiviteter i hjernen eller om det var noe i tillegg. Var bevisstheten bare et utslag av materie eller var det også noe annet? Har vår bevissthet noe med det som i religionen blir kalt for sjel og ånd å gjøre? Et samlende svar ble aldri gitt. Menneskets bevissthet fremstod som et under. Det skulle innby oss til undring, men vi tok det som oftest som en selvfølge og reflekterte ikke mer over det.
Om bevisstheten kan det kanskje sies at den er Universets selvrefleksjon. Det ble regnet med at det bare var mennesket, av alt i Universet, som hadde bevissthet på et slikt høyt nivå. De som var religiøse regnet jo med at det var høyere makter med enda større grad av bevissthet. Men om disse høyere makter var i eller utenfor Universet var ikke alltid like klart.

Hvis det på et tidspunkt ikke lenger er mennesker i Universet, da vil det ikke være noen her som observerer, reflekterer og vurderer.
Å være et menneske i Universet er dyrebart og enestående.
Hva kan et menneske gjøre som ikke noe annet i Universet kan gjøre?
Det kan fortell en vits og det kan oppfatte en vits, det kan le av en vits.
For oss mennesker høres dette veldig selvfølgelig og enkelt ut, fordi det er det for oss. Vi ble så vant til det. Men bak dette ligger det meget kompliserte prosesser som har sammenheng med menneskehjernens evne til å fremskaffe språk og kommunikasjon.
Heldigvis hadde vi humor. Har dere også humoristisk sans?

Til slutt vil jeg ønske dere lykke til med å finne ut mer om Jorden og jordboerne. Kanskje er dere kommet for å slå dere ned her? Kanskje har dere gjort livet ulevelig på den planeten dere kom fra. Men dere var heldige som hadde mulighet til å forlate planeten i tide og dra et annet sted. Det kan være at vi ikke hadde det. Jeg må understreke at jeg skriver disse få linjene i år 2014 etter Kristi fødsel. Mye kan ha skjedd her på Jorden etter det. Kanskje hadde menneskene lært noe? Kanskje ble de flinkere til å ta vare på den eneste planeten vi kunne leve og bo på?
Kanskje er det mange mennesker på Jorden nå? Mennesker som er kommet langt både i teknologi og anstendig livsførsel. Mennesker som vil ta godt imot dere, selv om de selvfølgelig vil bli storlig overrasket over et slikt besøk. Mennesker som vil fortelle dere alt dere ønsker å vite om livet på denne planeten. La oss håpe at det er slik. Og hvis dette er tilfellet, kan dere bare se bort fra denne lille redegjørelsen.

Men i motsatt fall, dersom denne planeten har utviklet seg slik at alt liv er borte. Så skal dere vite at her har vært liv før. Denne planeten, Jorden, myldret av liv, det var et mangfold av liv, både på landjorden, i havet og i luften. Og så var det alle de tingene vi bygget. Hus til å bo i, veier å kjøre bil på og mye, mye mer.

hvitehus Slik bodde vi.

Det vil si, det var ikke alle som bodde slik. I huset på bildet ovenfor bodde presidenten i verdens mektigste stat, USA, hans familie og hans stab. Han hørte til de rike menneskene på Jorden.

Andre bodde slik:

slum

Det var de fattigste menneskene på Jorden. Vi kalte slike boområdet for slum.

Det var sjelden vi spurte oss selv om hvordan vi skulle leve våre liv slik at planeten og livet på den kunne bli tatt vare på og ført videre til nye generasjoner, aller helst i en bedre tilstand enn vi selv overtok den fra dem som levde før oss.

Fantasibok om livets store spørsmål

ende3

Vårherres høring etter verdens ende er en fantasibok om livets store spørsmål

Boken begynner slik:

Jordkloden og menneskene på den var borte. Vårherre innkaller da alle mennesker som gjennom tidene hadde levd på klodene til en høring.
Dette er ikke dommedag og heller ikke Paradis, klargjorde han straks alle var samlet. Jeg er litt i tvil om hva jeg nå skal gjøre videre etter at dere ødela jordkloden også denne gangen. Nå var det tredje gangen jeg skapte en jordklode og satte mennesker til å forvalte den. Og hver gang har menneskene klart å ødelegge den og utrydde seg selv. Jeg lurer nå på om jeg skal gjøre et forsøk til. Et alternativ er å sette sluttstrek nå, stoppe tiden, holde dommedag og gå inn i evigheten.

Boken er på 135 sider og er innbundet.
.
Prisen er kr. 98, portofritt tilsendt.

Du kan bestille ved å sende en epost til audun3149@gmail.com

Oppgi navn, adresse og antall eksemplarer

.

Vulkanen

vulk

Hva kan skje i verden på godt og ondt etter at det kommer en nyhetsmelding om at supervulkanen i Yellowstone nasjonalpark i USA kan stå foran et megautbrudd som kan sette menneskenes liv på Jorden i fare? Det handler boken Vulkanen om.

Et leseutdrag fra boken finner du her

Boken finnes også på Amazon her

Avisen Bygdanytt skriver om boken: her

 

 

Christianity Quiz

chrquiz

In the first centuries of the Church’s history, women according to the teaching of the Church, did not have a soul. It was at the first ecumenical council in Nicea in the year 325 the issue was debated. In the voting the pro-soul side won by one vote.

Is this True og False?

In a French village a dog was venerated as a saint.

Is this True or False?

In this book you will find many such True or False to test your knowledge and judgement.

Buy the book here for USD 1.24

Kristenquiz

kristenquizfoto3

I en eldre bibeloversettelse stod det at Moses hadde horn da han kom ned fra Sinai-fjellet etter å ha mottatt steintavlene med De ti bud fra Gud.
Fleip eller fakta?

Dette er en av quizene i denne samlingen, som i sin helhet er viet kristenliv. Her er spørsmål fra Bibelen, salmer, høytider, kirkeliv, misjon, kultur, kirkebygg mm. Kristenquiz gir deg et vell av kunnskaper om kristendommen og det skjer på en underholdende og engasjerende måte som kan gi deg perspektiver.

Forfatteren, Audun Stølås, er utdannet teolog og pensjonert journalist og høyskolelektor. Han har skrevet bøker om humor, journalistikk og krim.

98 kroner. Portofritt tilsendt i Norge. Bestill boken ved å sende en epost med navn, adresse og antall eksemplarer til audun3149@gmail.com

Smakebiter fra boken:

 1. Moses fikk De ti bud av Gud på Sinai-fjellet. Hva var budene skrevet på?
 2. Hvilke to næringsmidler skulle det lovede landet flyte med?
 3. Hva het de to sønnene Jakob fikk med Rakel?
 4. Hva skjedde på Nebo-fjellet?
 5. Lukas–evangeliet og Apostlenes gjerninger er skrevet til samme person. Hva het han?
 6. Da meldingen om den første dåp i Zululand i 1858 nådde Norge, skrev Magnus B. Landstad en salme i begeistring. Hva heter salmen?
 7. Hvem har skrevet teksten til salmen: «Det er makt i de foldede hender»?
 8. Dikteren og lektoren Jakob Sande fra Fjaler i Sunnfjord har skrevet to av salmene i Norsk Salmebok. Hva heter de to salmene?
 9. Hvilken organisasjon har slagordet: Suppe, såpe og frelse?
 10. Hva heter salmene som inneholder strofene under:
  a) Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord
  b) Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye
  c) Om enn bedrøvet smiler dog støvet

 

 

Svarene:

1. To steintavler
2. Melk og honning
3. Josef og Benjamin
4. Moses fikk der av Gud se inn i det lovede landet med egne øyne, men fikk ikke selv
komme inn i det. (5. Mosebok 34,4)
5. Teofilus
6. Opløft ditt syn, o kristensjel.
7. Trygve Bjerkrheim
8. Det lyser i stille grender og Du som låg i natti seine
9. Frelsesarmeen
10 a. Navnet Jesus
b. Naglet til et kors på jorden
c. Påskemorgen slukker sorgen

Inkognito til Bømlo

inkognitofoto2

Denne e-singelen/novellen i sjangeren politisk humor/satire, handler om at Siv Jensen er blitt statsminister. For å redde regjeringen i en vanskelig sak, legger hun –  og en annen fremstående kvinne i partiet –  ut på en reise – inkognito.

Singelen er tilgjengelig i alle nettbokhandlere som selger ebøker. Prisen skulle ikke være avskrekkende – kroner 29. Den kan også lånes på bibliotekene som ebok.

 

Le sammen kvinne og mann

Le sammen

Denne vitsesamlingen av Audun Stølås tar sikte på å hjelpe både kvinne og mann til å le mer sammen, uten å få en flau smak i munnen etterpå.
Forholdet mellom kvinne og menn blir sett på med et glimt i øyet gjennom hele boken. Dette utfolder seg også i egne kapitler kalt alder og år, med unge øyne, næringsvett, helse, retten, trafikalt, pressen og kirkelig.

Kr. 98. Portofritt i Norge.

Bestill ved å sende en epost til audun3149@gmail.com.  Oppgi antall, navn, adresse, epost og telefonnummer.

Smakebiter fra boka:

Det brøt ut en fugleinfluensapandemi på Vestlandet. Alle helsearbeidere ble oppfordret til å la seg vaksinere. En sykepleier fra Osterøy satte seg imot dette.
For meg er ikke det nødvendig, sa hun, jeg er immun mot fugleinfluensa.
Hun ble undersøkt og det viste seg å være riktig.
Hvordan kan det ha seg at du er blitt immun mot fugleinfluensa, spurte legen.
Jo, svarte kvinnen, det har seg slik at jeg i 30 år har vært gift med en gjøk fra Lindås.

Frist
De hadde vært gode og fortrolige venninner i veldig mange år. Nå var de begge nærmere 100 år, men de holdt fast ved vanen om å møtes til den ukentlige venninnepraten på kafe. En dag sa den ene:
Det er helt grusomt å si det, men akkurat nå har jeg glemt hva du heter.Den andre satt lenge og tenkte. Så sa hun: Hvor snart må du vite det?

Kort besøk
Det var valgdag og beboerne på aldershjemmet skulle også få utføre sin borgerplikt. De tok på ytterklærne og en minibuss ventet utenfor aldershjemmet for å kjøre dem til valglokalet, som var ungdomshuset i bygden. Vel fremme i valglokalet gikk det raskt å vise legitimasjon, bli krysset av på listen, legge riktig stemmeseddel i konvolutten og putte den i kassen. Så var det ut igjen i minibussen og tilbake til aldershjemmet.
Idet de går ut av minibussen sier en av de eldre mennene til en annen:
Jeg synes at de blir kortere og kortere for hvert år disse juletrefestene.

Rapport
Lensmannen gjennomførte en promillekontroll en kveld og tok to syndere. Dagen etter skulle han skrive en rapport om hendelsen. Han skrev da:
Den ene var journalist, den andre var ikke edru han heller.

Rekord
Telefonen ringte og kona tok den. Etter ti minutter la hun på.
Jeg må få gratulere deg med ny personlig rekord i kort telefonsamtale, sa mannen.
Ja, forklarte kona, det var en som ringte feil.

Hviletid
Ekteskapet hadde vært heller turbulent. Mannen hadde følt at kona konstant var etter ham og at det var lite av fred og ro for ham i livet. Da mannen døde satte kona opp en stein på graven hans med denne innskriften:
Hvil i fred, til vi møtes igjen.