Mange stjerner

Det finnes ti ganger så mange stjerner i det kjente univers som det er sandkorn på jordkloden.

Kirkegang i Kina

I Kina går flere mennesker til kirke om søndagen enn i hele Europa tilsammen.

Kilde/Source: John Lloyd, John Mitchinson og James Harkin: 3740 Forbausende Fakta

In China more people go to church on sundays than in the whole of Europe.